Gabinet logopedyczny Gaduła

Gabinet logopedyczny Gaduła mieści się w przedszkolu Smyk. Logopeda może pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. W przedszkolu prowadzimy indywidualną oraz grupową terapię logopedyczną , a także terapię ryzyka dysleksji i terapię trudności w czytaniu i pisaniu. Nasz gabinet Gaduła przystosowany jest do prowadzenia zajęć z pacjentem w każdym wieku, posiadamy bardzo bogate wyposażenie w różnorodne pomoce logopedyczne i programy multimedialne.

Zespół Gaduły
 • mgr Anna Gałęzowska – neurologopeda, specjalista integracji sensorycznej, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Łazuka – neurologopeda, pedagog
 • mgr Dorota Dolecka – logopeda, pedagog

Gabinet logopedyczny Gaduła zapewnia bezpłatną terapię logopedyczną dla wszystkich podopiecznych przedszkola Smyk.

Dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym oraz dorosłych zapraszamy na zajęcia w ramach płatnej terapii logopedycznej. Płatna terapia logopedyczna odbywa : od poniedziałku do piątku w godz 16.00- 19.00 w soboty od 8.00 do 12.00 Jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu godzin pracy do potrzeb pacjenta.

Wskazania do terapii to:

 • opóźniony rozwój mowy
 • wady wymowy
 • autyzm
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi (afazja, dyzartria)
 • wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
 • zaburzenia funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania
 • wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji

Dodatkowo w Naszym gabinecie odbywają się zajęcia:

 • NAUKI CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ
  • dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • TERAPII DYSLEKSJI, DYSGRAFII, DYSORTOGRAFII
  • dla dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym
  • dla dzieci z trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych tj. pisanie i czytanie
  • dla dzieci, u których zaburzenia mowy mają ogromny wpływ na naukę szkolną
 • TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ OSÓB DOROSŁYCH
  • dla osób z wadami wymowy
  • dla osób dorosłych po udarach i urazach mózgu - terapia afazji i dyzartrii
  • dla osób jąkających się